Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Hans Rømer Skolen

Afdeling Aaker

Hans Rømer Skolens værdier

 

Vision

Hans Rømer Skolen er placeret med 3 afdelinger tæt omkring Almindingen, midt i hjertet af øen.

Skolen har fælles værdier med respekt for den enkelte afdelings særpræg.

Alle afdelinger vægter en solid og udviklingsorienteret undervisning.

Vores vision er, at:

 • skolen er et godt sted at være, med udfordringer for børn og voksne.
 • vi lærer børnene at forstå og aktivt indgå, som hele mennesker, i den verden, vi lever i.
 • vi inddrager det særlige bornholmske nærmiljø, omgivelsers værdier og ressourcer, men har samtidig øje for den verden, der er udenfor.

Derfor er vores mission:

 • at vi er rummelige og har fokus på trivsel og gensidig respekt i alle relationer,
 • at der er fokus på såvel stærke som svage grupper,
 • at fagligt høje udfordringer tilpasses den enkelte elev,
 • at eleverne udfordres gennem selvstændigt projektarbejde,
 • at holddannelse bruges til at udfordre grupper af elever,
 • at demokratiske processer læres og opleves,
 • at alle har et godt fysisk og psykisk arbejds- og læringsmiljø,
 • at naturen bruges til udelæring,
 • at der er fokus på kost og motion,
 • at der er fokus på den elektroniske kommunikations mangeartede muligheder for såvel elever, som forældre og personale,
 • at der i det daglige også er øje for kreativiteten,
 • at personalet i distriktet(skolen) samarbejder fagligt og vidensdeler, også mellem afdelingerne,
 • at personalet videreuddanner sig.